Cennik badania na celiakię

Aby wykon­ać badanie na celi­ak­ię wystar­czy zadz­wonić do nas i zamówić zestaw do samodziel­nego pobra­nia wymazów lub umówić się na pobranie w placów­ce. Moż­na też nabyć taki zestaw korzys­ta­jąc z for­mu­la­rza zamówienia na stron­ie inter­ne­towej, który zna­j­du­je się poniżej.

 

Badanie DNA w kierunku celi­akii297,00 zł

Cena obe­j­mu­je:
 zestaw do pobra­nia próbek DNAIMG_5066 - Kopia
anal­izę gene­ty­czną HLA-DQ2, HLA-DQ8, HLA-DR4
przesyłkę zestawu oraz wyniku w dogod­ny sposób
opcję przesył­ki dyskret­nej (bez oznaczeń lab­o­ra­to­ri­um)
wynik w 15 dni roboczych

Sprawdź, co jeszcze zysku­jesz »

.

 

 

Badanie DNA w kierunku celi­akii - express - 377,00 zł

Cena obe­j­mu­je:
 zestaw do pobra­nia próbek DNA
anal­izę gene­ty­czną HLA-DQ2, HLA-DQ8, HLA-DR4IMG_5066 - Kopia
przesyłkę zestawu oraz wyniku w dogod­ny sposób
opcję przesył­ki dyskret­nej (bez oznaczeń lab­o­ra­to­ri­um)
wynik w 5 dni roboczych

Sprawdź, co jeszcze zysku­jesz »

.