Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

Jeśli chcesz zro­bić badanie DNA, masz pyta­nia doty­czące testów gene­ty­cznych i celi­akii lub potrze­bu­jesz porady, zaprasza­my do kon­tak­tu. Nasi kon­sul­tan­cie są dla Ciebie dostęp­ni codzi­en­nie pod tele­fonem. Możesz też napisać maila, poroz­maw­iać na anon­i­mowym cza­cie i odwiedz­ić nas osobiście.

 

kontakt

 

Tele­fon komórkowy do dzi­ału nietol­er­ancji pokarmowych:
665 761 161

od poniedzi­ałku do piątku 7.00–19.00,
week­endy i świę­ta 9.00–17.00

 

kontakt 

 

Na maile odpowiadamy w ciągu 24 godzin od ich otrzymania

od poniedzi­ałku do piątku od 7.00 do 19.00

 

kontakt 

 

Na anon­i­mowym cza­cie jesteśmy dostępni

od poniedzi­ałku do piątku od 8.00 do 15.00

 Odwiedź nas osobiście

Nasz cen­tral­ny odd­zi­ał zna­j­du­je się w Katow­icach przy ul. Bocheńskiego 38a w przy­chod­ni Cen­terMed (Katow­ice Załęże) na I piętrze.

Dojazd z cen­trum Katowic:
Przys­tanek Dworzec PKP, tramwaj nr 7, 20 i 43.

kontakt