Pakiet 0zł

Mother and grandmother smiling with baby outdoorsZle­ca­jąc badanie w kierunku celi­akii w naszym lab­o­ra­to­ri­um zysku­jesz:

0 zł gwaranc­ja na ponowne pobranie wymazów
0 zł wysył­ka zestawu oraz wyniku pocztą lub do paczko­matu
0 zł odbiór samodziel­nie pobranych próbek przez kuri­era
0 zł przekazanie wyniku zabez­piec­zonego hasłem na adres e‑mail
0 zł przekazanie wyniku tele­fon­icznie
0 zł potwierdze­nie otrzy­ma­nia próbek
0 zł dyskret­na przesył­ka