Poradnik

Jeżeli szukasz infor­ma­cji na tem­at testów gene­ty­cznych w diag­nos­tyce celi­akii, zaprasza­my do zapoz­na­nia się z naszym porad­nikiem. Zna­jdziesz tu infor­ma­c­je na czym pole­ga­ją testy DNA, jak praw­idłowo pobrać prób­ki do bada­nia gene­ty­cznego i co dokład­nie oznacza wynik. Zaprasza­my również do kon­tak­tu z nami!

.

IMG_5066 - Kopia Częste pyta­nia o badanie gene­ty­czne »

Kto powinien zro­bić badanie? »

Jak zamówić zestaw do tes­tu DNA »

Jak praw­idłowo pobrać prób­ki DNA? »

Jak prze­chowywać i przesłać prób­ki »

 Co mówi wynik tes­tu DNA »

przycisk_celiaklia-badanie-pl

.


Jeśli masz dodatkowe pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu. Nasi kon­sul­tan­ci dostęp­ni są na anon­i­mowym cza­cie, możesz też zadz­wonić i napisać maila.