Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

Jeśli chcesz zro­bić badanie DNA, masz pyta­nia doty­czące testów gene­ty­cznych i celi­akii lub potrze­bu­jesz porady, zaprasza­my do kon­tak­tu. Nasi kon­sul­tan­cie są dla Ciebie dostęp­ni codzi­en­nie pod tele­fonem. Możesz też napisać maila, poroz­maw­iać na anon­i­mowym cza­cie i odwiedz­ić nas oso­biś­cie.

Infolinia ikonkana numer stacjonarny: (32) 445 34 24, (32) 445 34 36 lub

komórkę: +48 600 005779

codzi­en­nie 8.00–24.00

.
Mail ikonkana maile odpowiadamy w ciągu 24 godzin od ich otrzy­ma­nia

od poniedzi­ałku do piątku od 8.00 do 24.00

na anon­i­mowym cza­cie jesteśmy dostęp­ni

od poniedzi­ałku do piątku od 8.00 do 24.00

.

Infolinia ikonkana numer stacjonarny: (32) 445 34 24, (32) 445 34 36 lub komórkę: +48 600 005779

codzi­en­nie 8.00–24.00

Mail ikonkana maile odpowiadamy w ciągu 24 godzin od ich otrzy­ma­nia

od poniedzi­ałku do piątku od 8.00 do 24.00

 na anon­i­mowym cza­cie jesteśmy dostęp­ni

od poniedzi­ałku do piątku od 8.00 do 24.00

.

... .

 Odwiedź nas osobiście

Nasz cen­tral­ny odd­zi­ał zna­j­du­je się w Katow­icach przy ul. Bocheńskiego 38a w przy­chod­ni Kamed (Katow­ice Załęże) na I piętrze — poko­je od 221 do 225.

Dojazd z cen­trum Katow­ic:
Przys­tanek Dworzec PKP, tramwaj nr 7, 20 i 13.

IMG_7762aMIN