Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

Jeśli chcesz zro­bić badanie DNA, masz pyta­nia doty­czące testów gene­ty­cznych i celi­akii lub potrze­bu­jesz porady, zaprasza­my do kon­tak­tu. Nasi kon­sul­tan­cie są dla Ciebie dostęp­ni codzi­en­nie pod tele­fonem. Możesz też napisać maila, poroz­maw­iać na anon­i­mowym cza­cie i odwiedz­ić nas osobiście.

.

numer stacjonarny: (32) 445 34 24, (32) 445 34 36

codzi­en­nie 8.00–21.00

na maile odpowiadamy w ciągu 24 godzin od ich otrzymania

od poniedzi­ałku do piątku od 8.00 do 17.00

na anon­i­mowym cza­cie jesteśmy dostępni

od poniedzi­ałku do piątku od 8.00 do 16.30

.

... .

 Odwiedź nas osobiście

.

Nasz cen­tral­ny odd­zi­ał zna­j­du­je się w Katow­icach przy ul. Bocheńskiego 38a w przy­chod­ni Cen­termed (Katow­ice Załęże) na I piętrze.

CENTERMED-LOGO

.